Ние извършваме Одит съгласно всички изисквания, установени в Международните одиторски стандарти. Ние даваме сигурност относно...
Одит
Ние предлагаме разнообразни счетоводни услуги в съответствие с изискванията на МСФО, НСФОМСП и други счетоводни стандарти, обучение...
Счетоводни услуги, Данъчни и правни съвети
Данъчните съвети, които предлагаме, включват консултиране на клиентите във връзка с корпоративен, данък общ доход, данък добавена...
Данъчни и правни съвети
Извършваните от нас бизнес консултации са в разнообразни сфери: реорганизация и стратегическо консултиране, диагностични...
Бизнес консултиране

Препоръки

"Настоящата референция се дава на екипа на „Глобъл Одит Сървисез” ООД

Настоящата референция се дава на екипа от „Глобъл одит сървисез” ООД в израз на удовлетворението на Народно събрание от изпълнението на договор с предмет: „Извършване на външен одит на проект, изпълняван от Народно събрание, в качеството му на бенефициент, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № А09-31-144 С/ 12.06.2009 г., проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото”. Бюджетът на проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” е в размер на 587 683, 85 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Иван Славчов, Секретар на Народното събрание на Република България

Избирайки "Глобъл одит сървисез" ние се доверихме на един млад, амбициозен и компетентен екип!

Работата с тях ни дава спокойствие и увереност по пътя към постигането на нашите цели. За нас е ясно, че в управлението на нашия бизнес от първостепенно значение е навременно постъпване и анализиране на информацията. Точната им и компетентна оценка ни кара да считаме, че сме направили правилния избор на одитор. Андрей Георгиев, Изп. Директор на ФК Логос ТМ АД
20.07.18

Глобъл Одит Сървисез ООД- гост на официална церемония за приключване на мащабен проект в град Габрово

Одиторската и консултантска компания Глобъл Одит Сървисез ООД получи покана за участие в церемония по откриване на реконструирани и новоизградени обекти от градската инфраструктура на град Габрово - парк „Колелото“, Шиваров мост и част от Източната градска улица, във връзка с успешното приключване на проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
25.05.18

Новият Регламент GDPR

Новият Регламент за защита на личните данни влиза в сила от днес.