Новини

Новини

15.06.13

Сертификат

На 15.06.2013 г. екипа на "Глобъл Одит Сървисез" ООД получи сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
07.06.13

Три хиляди българи са си намерили работа в чужбина чрез Агенцията по заетостта

Във връзка с изпълнение на договор с предмет: „Външна одитна заверка на балансов отчет за EURES дейността по специфично грантово споразумение VS/2012/0184 (SI2.625054) за периода 2012-2013 г.”
29.06.12

Глобъл Одит Сървисез ООД подписа договор със Столична Община

Глобъл Одит Сървисез ООД подписа договор със Столична Община
30.04.12

Последно изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - ДВ брой 33 от 27.04.2012 г.

С последното изменение на ЗОП, в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО
06.01.12

Новите изменения в ЗОП, в сила от 26.02.2012г

Едно от най-съществените изменения е свързано с намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договорите за обществени поръчки в страната.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10