Новини

Новини

11.10.11

"Глобъл Oдит Сървисез" ООД получи сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008

Стремейки се към непрекъснато подобрение на управленската си дейност, процеса на работа и увеличаване ползите от непрекъснатото си усъвършенстване "Глобъл Одит Сървисез" ООД внедри и сертифицира ISO 9001:2008
21.09.11

Изменения в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Специализираните счетоводни предприятия, счетоводителите на свободна практика и частните съдебни изпълнители следва да разработят и предоставят за утвърждаване от ДАНС вътрешните си правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.
07.09.11

"Глобъл Одит Сървисез" ООД е вписан в Регистъра на администарторите на лични данни

"Глобъл Одит Сървисез" ООД е администратор на лични данни вписан в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри.
31.08.11

Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства

Според последните публикувани предложения за изменението й на страницата на Министерство на финансите търговците, които не издават касови бележки, ще бъдат задължени предсрочно да свързват касовите си апарати с Националната агенция за приходите.
31.08.11

Промени в Наредба Н-8 от 2005 г.

Промени в Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. От 01 август 2011 г. са въведени допълнения в Декларация Образец № 1 „Данни за осигуреното лице“.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10