Новини

Новини

31.08.11

НАП публикува ново становище за прилагането на ДОПК, в документа са разяснени измененията на чл. 122 и разпоредба на чл. 124а.

НАП публикува ново становище за прилагането на ДОПК В документа са разяснени измененията на чл. 122 и разпоредба на чл. 124а
12.07.11

Доходи на чуждестранни лица - данък при източника

Фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица, трябва да удържат и внасят данък при източника.
20.06.11

Промени в сроковете за публикуване на финансовите отчети, съгласно чл. 40 на Закона за счетоводството

Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съоветния орган
20.06.11

"Глобъл Одит Сървисез" ООД стана част от целогодишната ЕКО кампания

"Глобъл Одит Сървисез" ООД стана част от целогодишната ЕКО кампания, коята стартира със съдействието на няколко регионали Горски стопанства, наречена Нашият Зелен Свят, чрез създаване на бизнес профил в Bussiness-List.org, където можете да откриете допълнителна информация за проекта и нашата компания. Характерното в ЕКО проекта е, че за всяка регистрирана компания в Бизнес мрежата Bussiness-List.org ще се засажда по едно дръвче на територията на България. Засаждането ще се състои в края на септември 2011 г., като събитието ще бъде отразено чрез националните медии. „Глобъл одит Сървисез” ООД притежава Сертификат, даващ статут на специален член на Бизнес организацията
09.06.11

Регистрираните по ЗДДС фирми трябва да свържат касовите си апарати с информационната система на Националната агенция за приходите

Съгласно изискванията на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, всеки касов апарат трябва да бъде свързан с компютърните системи на Националната агенция за приходите.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10