Новини

Новини

05.06.09

На 20 май 2009 г.се проведе заседание на КС на НАП, в което взе участие „Глобъл Одит Сървисез” ООД, като член на КС на НАП.

Г-жа Офелия Славкова, управляващ съдружник на „Глобъл Одит Сървисез” ООД, член на Консултативния съвет на НАП изрази одобрение и подкрепа относно направените предложения, включително и за разширяването им. Относно укриването на обороти и предложението за свързване на касовите апарати с информационната система на НАП, тя изказа виждането си, че съществуват рискове за по-дребния бизнес, свързани с пробиването на информацията при трансфера на данни към НАП. Г-жа Славкова апелира за по-голям толеранс и по-облекчени проверки към коректните бизнесмени. Тя акцентира и върху сериозния проблем свързан с икономическата криза и ликвидните проблеми на бизнеса и предложи да се разработят схеми за разсрочване на данъчни задължения и създаване на гъвкави и благоприятни административни практики за стимулиране на бизнеса в България.
07.05.09

Участие в дискусионен форум на тема “Одитните комитети - проблеми и перспективи”,

На 28.04.2009 г. в „Гранд хотел София” беше проведен дискусионен форум на тема “Одитните комитети - проблеми и перспективи”, в който Офелия Боронсузова, регистриран одитор и управляващ съдружник на “Глобъл Одит Сървисез” ООД направи презентация на тема "Одитният комитет гарантира качество в управлението на финансовите рискове”.
07.04.09

Всяка голяма фирма с одитен комитет

В условията на икономическа криза значението на системата за вътрешен контрол в компаниите става много важна. Одитът като основна функция на контрола е решаващ за повишаване на стойността на компаниите и доверието на инвеститорите. в-к"Стандарт" брой 5831/06.04.2009г.
06.02.09

Вътрешният одит и съвременният бизнес в условията на финансова криза

В условията на настъпващата финансова и икономическа криза значението на изградената система за вътрешен контрол в компаниите нараства. Наличието на надежден, съвременен и независим вътрешен одит има решаваща роля за повишаване на стойността на компаниите и доверието на инвеститорите и компании от обществен интерес. списание ИКОНОМИКА - 4 / 2008
02.12.08

Членство в Българо-Руската Търговско-Промишлена Палата

На 02 Декември 2008г. „Глобъл одит сървисез" ООД стана най-новият член на Българо-руската търговско - промишлена палата. Основната цел на Палатата е да оказва всестранно съдействие за утвърждаване и разширяване на търговско - икономическото и научно-техническо сътрудничество между стопанските организации на Република България и Руската Федерация.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10