Новини

Новини

14.10.08

Кръгла маса на тема „Ролята на финансовите отчети за развитието на фондовия пазар в България”

„Глобъл одит сървисез” взе участие на кръгла маса, организирана от ДНЕВНИК и специализирания счетоводен сайт odit.info. Форумът се проведе на 10. 10.2008 г. в хотел „Радисън сас”.
18.09.08

"Глобъл Одит Сървисез" ООД организира семинар на тема МСФО и Корпоративно облагане

Семинарът ще се порведе от 25 до 27 септеври 2008г. в Медите Резорт SPA Хотел гр. Сандански.
05.09.08

Изменение в Закона за счетоводството и в ЗКПО

Дружествата, чиито ГФО подлежат на независим финансов одит, следва да оповестяват поотделно начислените за годината суми за услугите, предоставени от регистрираните одитори на предприятието.
03.09.08

Промени в Закона за независим финансов одит

Последните изменения на Закона за независим финансов одит въвеждат изисквания за създаване на одитен комитет в дружествата, които извършват дейност от публичен интерес.
10.06.08

Промяна на Закона за счетоводството от 30.05.2008 г.

С изменение на Закона за счетоводството от 30.05.2008 г. дружествата, които са пререгистрирани в Търговския регистър в периода от 01.01 до 31.05.2008 г., следва да заявяват и представят за публикуване в търговския регистър в срок до 30.06 на същата година индивидуалния и консолидирания си финансов отчет...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10