Новини

  • Начало / 
  • Новини / 
  • Обнародван нов Закон за обществените поръчки

Обнародван нов Закон за обществените поръчки

24.02.16
Обнародван нов Закон за обществените поръчки

Приетият от Народното събрание на 2 февруари 2016 г. нов Закон за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник, бр. 13 от 16.02.2016 г. и влиза в сила, считано от 15 април 2016 г.