За нас

GDPR Регламент

GDPR Регламент

На 25 май 2018 г. влиза в сила новият Регламент за личните данни. Изискванията и промените, въведени с GDPR, са свързани с прилагането на редица мерки. Част от тях включват начините за събиране на лични данни, целите, както и определяне на процедури за съхранение и изтриване на лични данни.