За нас

Екип

Екип

Нашият екипСпоред българското законодателство "Глобъл Одит Сървисез" ООД е дружество с ограничена отговорност. Предприятието се управлява и представлява от Управляващ съдружник.
В съответствие с вътрешните правила, фирмата наема персонал със завършено висше образование в специалностите - Счетоводство и контрол, Финанси, Право, Маркетинг, Мениджмънт, Международни икономически отношения, Информационни технологии и други.
Освен постоянен персонал, фирмата разполага с асоциирани правна кантора, счетоводна къща и висококвалифицирани специалисти в областта на бизнес оценяването и консултирането.
Нашата цел е да Ви осигурим оптимални ресурси и условия, за да постигнете максимална продуктивност и качество. Ето защо, полагаме постоянни усилия в подобряване на подбора, професионалното обучение и оценката на персонала от всички нива и постоянното усъвършенстване на стандартите за работа.
Нашият екип притежава етичност, коректност, сътрудничество и работи винаги с добро настроение.

Съдружниците на фирмата притежават солиден теоретичен и практически опит като одитори и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудовото законодателство, международните счетоводни стандарти. Те са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.