Новини

  • Начало / 
  • Новини / 
  • НАП публикува ново становище за прилагането на ДОПК, в документа са разяснени измененията на чл. 122 и разпоредба на чл. 124а.

НАП публикува ново становище за прилагането на ДОПК, в документа са разяснени измененията на чл. 122 и разпоредба на чл. 124а.

31.08.11

На страницата на Националната агенция за приходите вече може да бъде открито ново становище, разясняващо част от настъпилите изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с брой 14 на Държавен вестник от тази година. Разпоредбите, засегнати в документа, са чл. 122, чл. 124а и указаниe № 24-00-1/ 08.01.2009 г. на изпълнителния директор на НАП.

Чл. 122 от ДОПК представлява производство по особен процесуален ред. При него НАП има възможност да установи задължения, дори в случаите когато не са налице необходимите данни за ревизионно производство по общия ред . Подробното указание за прилагането на разпоредбите на този член е именно № 24-00-1/ 08.01.2009 г. Промените в бр. 14 на ДВ обаче допълниха още една нова точка 8 в ал. 1 на този член и създадоха нова разпоредба  – чл. 124а. С последната се регламентира възможността за установяване на задължителни осигурителни вноски.