Услуги

Счетоводни услуги

Обучение по прилагането на МСФО

Основен курс за компании, прилагащи МСФО
  • Презентация на многобройните промени, публикувани наскоро от КМСС
  • Изследване на случаи и практически примери, свързани с прилагането на МСФО
  • Дискусия как да избягваме потенциални капани и проблеми при прилагането на стандартите.