Услуги

Одит

Преглед на процеси

"Глобъл Одит Сървисез"ООД извършва преглед в компютърна информационна среда и по-специално в средните по големина предприятия. Нашата методология и инструментите, които използваме, за да извършваме такива услуги са уникални и се базират на водещи технологии. Ние имаме развита отлична методология за извършване на преглед в информационни системи, като към работния ни екип се включват и такива членове, които най-добре разбират вашите електронни платформи и свързаните софтуерни системи.