Услуги

Данъчни и правни съвети

Данъчни и правни съвети

 • Данъчните съвети, които предлагаме, включват консултиране на клиентите във връзка с данък общ доход, косвените данъци, въпроси, засягащи международното данъчно облагане, частни въпроси на клиента и оптимизиране на човешкия капитал. Някои от услугите във връзка с данъчното законодателство и данъчните ефекти на разнообразни сделки са следните: 
  • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони.
  • Данъчни решения при сложни сделки или трансформация на дружества.
  • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци.
  • Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади.
  • Обжалване на данъчни ревизионни актове.
  • Данъчна защита по време на данъчни ревизии.
  • Проверки на данъчното състояние и за спазване на данъчното законодателство.

  Ние в "Глобъл Одит Сървисез"ООД помагаме на нашите клиенти да отговорят на сложността на глобалните операции в среда на различни и динамично променящите се законодателства и култури. Нашият богат опит, професионализъм и отлични отношения с държавната данъчна администрация са ключът към добрия резултат на данъчните услуги, които предлагаме.

 • В основата на успеха на всяка компания от учредяването й и при извършване на стопанската дейност, стои перфектното уреждане на взаимоотношенията с клиенти, доставчици и партньори. Ето защо, ние Ви предлагаме:

  • Регистрации и пререгистрации на дружества и търговци по Търговския Закон.
  • Регистрации и пререгистрации, изисквани от други закони.
  • Изготвяне на всички видове договори по ЗЗД и Търговския Закон;
  • Участие и/ или представителство при водене на преговори.
  • Съдействие за постигане на извънсъдебни спогодби при търговски спорове.
  • Съдебни производства по търговски, данъчни и изпълнителни дела.
  • Консултации по търговско, данъчно и административно право.
  • Консултации при продажба, вливане, сливане или разделяне на предприятия.
  • Консултации при покупко-продажба или учредяване на права върху активи.