Ние извършваме Одит съгласно всички изисквания, установени в Международните одиторски стандарти. Ние даваме сигурност относно...
Одит
Ние предлагаме разнообразни счетоводни услуги в съответствие с изискванията на МСФО, НСС и други счетоводни стандарти, обучение във...
Счетоводни услуги
Данъчните съвети, които предлагаме, включват консултиране на клиентите във връзка с корпоративен, данък общ доход, данък добавена...
Данъчни и правни съвети
Извършваните от нас бизнес консултации са в разнообразни сфери: реорганизация и стратегическо консултиране, диагностични...
Бизнес консултиране

Препоръки

"Настоящата референция се дава на екипа на „Глобъл Одит Сървисез” ООД

Настоящата референция се дава на екипа от „Глобъл одит сървисез” ООД в израз на удовлетворението на Народно събрание от изпълнението на договор с предмет: „Извършване на външен одит на проект, изпълняван от Народно събрание, в качеството му на бенефициент, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, съгласно договор № А09-31-144 С/ 12.06.2009 г., проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото”. Бюджетът на проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” е в размер на 587 683, 85 лв. и е осигурен от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Иван Славчов, Секретар на Народното събрание на Република България

Избирайки "Глобъл одит сървисез" ние се доверихме на един млад, амбициозен и компетентен екип!

Работата с тях ни дава спокойствие и увереност по пътя към постигането на нашите цели. За нас е ясно, че в управлението на нашия бизнес от първостепенно значение е навременно постъпване и анализиране на информацията. Точната им и компетентна оценка ни кара да считаме, че сме направили правилния избор на одитор. Андрей Георгиев, Изп. Директор на ФК Логос ТМ АД
25.03.21

Евростат: България е първенец по социални неравенства

Новите данни на Евростат сочат, че България е първенец по неравенства в Европейския съюз, като разликата между доходите на най-бедните и най-богатите у нас е над осем пъти.
25.03.21

Евростат: България е първенец по социални неравенства

Новите данни на Евростат сочат, че България е първенец по неравенства в Европейския съюз, като разликата между доходите на най-бедните и най-богатите у нас е над осем пъти.