Услуги

Услуги

Услуги

Одит
Ние извършваме Одит съгласно всички изисквания, установени в Международните одиторски стандарти. Ние даваме сигурност относно пълнотата и надеждността на информацията, даваме оценка на основните процеси и помагаме за идентифицирането, измерването и контрола на широк спектър от рискове.
Счетоводни услуги
Ние предлагаме разнообразни счетоводни услуги в съответствие с изискванията на МСФО, НСС и други счетоводни стандарти, обучение във връзка с прилагането им. В допълнение, услугата „виртуален офис” би могла да е изключително полезна за специфични, сезонни или малки бизнеси.
Данъчни и правни съвети
Данъчните съвети, които предлагаме, включват консултиране на клиентите във връзка с корпоративен, данък общ доход, данък добавена стойност, както и въпроси, засягащи международното данъчно облагане.
Бизнес консултиране
Извършваните от нас бизнес консултации са в разнообразни сфери: реорганизация и стратегическо консултиране, диагностични изследвания, оценки, изготвяне на бизнес планове, икономически анализ на проекти и човешки ресурси.