Индустрии

Индустрии

Индустрии
Ние, одиторите в „Глобъл одит сървисез" ООД, имаме солиден опит в предоставянето на услуги на местни и международни клиенти, опериращи в различни сектори, като:
 • Финансови институции;
 • Застрахователни компании;
 • Промишлени компании;
 • Търговски компании;
 • Холдингови дружества;
 • Инвестиционни фондове;
 • Лизингови дружества;
 • Организации с нестопански цел;
 • Агенции за недвижими имоти;
 • Рекламни агенции;
 • Строителство;
 • Издателска дейност;
 • Спедиторски компании;
 • Дистрибуция на петролни продукти и стомана;
 • Инженерингови компании;
 • Информационни технологии;
 • Хотели, здравни центрове, туристически агенции;
 • Чуждестранни инвеститори