Услуги

Бизнес консултиране

Бизнес консултиране

 • С прилагането на познанията ни за бизнеса и за индустриалната сфера на дейност на компаниите, ние помагаме на нашите клиенти да изработват такива финансови стратегии, които отговарят на корпоративните цели и им позволяват да подобрят представянето си, да изградят конкурентни предимства и да доведат до покачване на стойността на акциите на компанията.

   
  При пристъпване към финансиране или партниране, преструктуриране, продажба на собствени дялове или покупка на друга компания и други, ние осигуряваме на клиентите ни:

  • Консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества.
  • Правни, финансови и данъчни диагностични прегледи (дю дилиджънс).
  • Консултации при водене на преговори.
  • Изготвяне на бизнес планове.
  • Изготвяне на финансови анализи и планове.
  • Подготовка на дейности или предприятия за продажба. 
  • Анализ на възвращаемостта от инвестиции. Структуриране и сигуряване на финансиране на рискови инвестиции.
 • Пред всяка компания стоят въпроси от стратегически, оперативен и технологичен характер. Услугите, които предлага "Глобъл Одит Сървисез"ООД във връзка с управленското решаването на такива въпроси са насочени към предприемачески, средно големи компании. Услугите ни са основно в следните области:

  • Услуги по стратегическо планиране - фокусиране върху стратегическото планиране, развитие на мениджърско ниво, сливания и придобивания, създаване на организация, управление и намаление на разходите, финансово планиране и бюджетиране.
  • Подобрения в оперативната дейност - фокусиране върху подобренията в процеса на бизнеса, развитие на политиките и процедурите, преглед на операциите, управление на качеството, оценка на представянето на фирмата, интеграция при придобиванията, ускорение на оборотния капитал, своевременни услуги. 
  • Информационни технологии - фокусиране върху изграждане и планиране на системите, оценка на технологичната ефективност, определяне на изискванията, управление на проекти.
 • Нашият екип от специалисти ще ви помогне да намерите ефективни решения и да приложите най-добрите практики в областта на управлението на човешките ресурси. Независимо дали срещате предизвикателства по отношение на ефективността на човешкия капитал, конкурентоспособността на системата за възнаграждения или задържане на висшия персонал, ние бихме могли да Ви помогнем.
  Добра възможност за съдействие при усъвършенстване на вашия опит в областта на човешките ресурси дават следните предлагани от нас услуги:

  Оценка на управлението на човешките ресурси

  • Ефективност на функцията по управление на човешките ресурси
  • Преглед и оценка на управлението на човешките ресурси (HR Due Diligence) 
  • Управление на промяната и съдействие при сливания и придобивания
  • Проучвания на мотивацията и ангажираността на служителите

  Стратегии по възнагражденията

  • Оценка и структуриране на длъжностите
  • Система за възнагражденията 
  • Непарични стимули и придобивки 
  • Бонусни схеми и дългосрочно стимулиране 
  • Възнаграждения на ръководния персонал 
  • Pay Well - Проучване на възнагражденията

  Други услуги в областта на УЧР

  • Съдействие при организирането на вътрешна комуникация със служителите
  • Изготвяне и пускане на обяви, отговарящи на изискванията на клиентите
  • Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидати
 • През последните години бизнес средата се променя много интензивно, а заедно с нея се променят и търговските цели на компаниите, опериращи на пазара. Поради това ние генерираме новаторски идеи и решения за постигане на максимална ефективност в работата на нашите клиенти. Ние извършваме бизнес консултации в различни сфери: приватизация, корпоративно възстановяване, реорганизация и стратегическо консултиране, диагностични изследвания, оценки, изготвяне на бизнес планове, икономически анализ на проекти, човешки ресурси. Нашите решения помагат на компаниите да постигнат видими и трайни подобрения в своята дейност като оптимизират разходите си, подобрят системите за управление и контрол, усъвършенстват управлението на риска и повишават качеството на предлаганите стоки и услуги. Ние разработваме решения, които да са в полза на фирмата при взимане на решения, при изграждане на организацията и за цялостните бизнес операции.