Новини

Договор с ПЕРИ България ЕООД

26.02.15
"Глобъл Одит Сървисез" ООД подписа анекс на 26.02.2015 г.с ПЕРИ България ЕООД за независим финансов одит на годишен финансов отчет за периода 2015 - 2019 г.