Новини

  • Начало / 
  • Новини / 
  • Данъчни декларации за облагане на физически лица за 2020 година

Данъчни декларации за облагане на физически лица за 2020 година

24.03.21
НАП съобщиха, че предварително попълнените данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица за миналата 2020 година са вече достъпни.
 
Данните за получените суми от наложените платежи, ще бъдат включени за първи път в данъчната декларация.
 
Доходи от изплатените наложени платежи се посочват в Приложение 2 на годишната данъчна декларация, като доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ
 
В декларацията са включени и доходи от трудови договори, граждански договори и хонорари, както и доходи от наем при отдаване на имот за юридически лица. Декларации за тези доходи бизнеса подаваше до края на месец февруари.
 
Предварително попълнената информация в годишните декларации на физическите лица включва и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.
 
Въпреки че данъчните декларации са предварително попълнени, отговорността за данните носи декларатора, който има право на корекции в тях, в случай, че информацията не е коректна. Това важи не само за интернет търговията, но и за всичките предварително попълнени данни.
 
Срока за потвърждаване на декларациите е 30-и април. Лицата подали декларацията и платили задълженията си до 31 март, ще получат 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.