Услуги

Одит

Компилиране на информация

При тези ангажименти ние използваме счетоводни познания и опит, които са различни от одиторските, за да съберем, класифицираме и обобщим определена финансова информация. Обичайно това води до довеждането на подробните данни до лесна за управление и използване информация. Услугите, свързани с компилиране на информация могат да включват изготвяне на финансови отчети или събиране и обобщаване на друга финансова информация. Този вид услуги не дава сигурност относно тази информация. Счетоводителят няма задължение да потвърди нейната цялост и вярност. Въпреки това, по този начин бихме могли да ви помогнем за по-добро организиране и анализиране на финансовата информация.