Услуги

Одит

Преглед на финансови отчети

Ние извършваме преглед на финансови отчети в съответствие с Международните одиторски стандарти, приложими при извършване на преглед.
Съобразно тези стандарти ние извършваме процедури, които се определят съобразно изискванията в международните стандарти, на професионалните организации, нормативните разпоредби и, когато това е уместно, на условията на ангажимента за преглед и изискванията за издаване на доклад. Целта на прегледа е да потвърди с умерена сигурност, че информацията, предмет на прегледа, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, като това се изразява под формата на отрицателна сигурност.