Услуги

Бизнес консултиране

Корпоративни финанси и съдействие при бизнес операции

С прилагането на познанията ни за бизнеса и за индустриалната сфера на дейност на компаниите, ние помагаме на нашите клиенти да изработват такива финансови стратегии, които отговарят на корпоративните цели и им позволяват да подобрят представянето си, да изградят конкурентни предимства и да доведат до покачване на стойността на акциите на компанията.

 
При пристъпване към финансиране или партниране, преструктуриране, продажба на собствени дялове или покупка на друга компания и други, ние осигуряваме на клиентите ни:

  • Консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества.
  • Правни, финансови и данъчни диагностични прегледи (дю дилиджънс).
  • Консултации при водене на преговори.
  • Изготвяне на бизнес планове.
  • Изготвяне на финансови анализи и планове.
  • Подготовка на дейности или предприятия за продажба. 
  • Анализ на възвращаемостта от инвестиции. Структуриране и сигуряване на финансиране на рискови инвестиции.