Услуги

Бизнес консултиране

Управление на човешки ресурси

Нашият екип от специалисти ще ви помогне да намерите ефективни решения и да приложите най-добрите практики в областта на управлението на човешките ресурси. Независимо дали срещате предизвикателства по отношение на ефективността на човешкия капитал, конкурентоспособността на системата за възнаграждения или задържане на висшия персонал, ние бихме могли да Ви помогнем.
Добра възможност за съдействие при усъвършенстване на вашия опит в областта на човешките ресурси дават следните предлагани от нас услуги:

Оценка на управлението на човешките ресурси

 • Ефективност на функцията по управление на човешките ресурси
 • Преглед и оценка на управлението на човешките ресурси (HR Due Diligence) 
 • Управление на промяната и съдействие при сливания и придобивания
 • Проучвания на мотивацията и ангажираността на служителите

Стратегии по възнагражденията

 • Оценка и структуриране на длъжностите
 • Система за възнагражденията 
 • Непарични стимули и придобивки 
 • Бонусни схеми и дългосрочно стимулиране 
 • Възнаграждения на ръководния персонал 
 • Pay Well - Проучване на възнагражденията

Други услуги в областта на УЧР

 • Съдействие при организирането на вътрешна комуникация със служителите
 • Изготвяне и пускане на обяви, отговарящи на изискванията на клиентите
 • Провеждане на интервюта и предварителна селекция на кандидати