За нас

Референции

Референции

"Булгартрансгаз" ЕАД

Бихме искали да споделим отличните си впечатления от работата ни с екипа на "Глобъл Одит Сървисез" ООД

"Студентски столове и общежития" ЕАД

В своите ангажименти екипът на "Глобъл Одит Сървисез" ООД работи с изключителна коректност и отговорност и демонстрира висок професионализъм

Животозастрахователна компания "Съгласие"

Екипът на "Глобъл Одит Сървисез" ООД, работи етично и организирано в рамките на заложените срокове. Предоставените ни препоръки бяха от изключителна полза

Министерство на вътрешните работи - Дирекция "Международни проекти"

Настоящата референция се дава на екипа от "Глобъл Одит Сървисез" ООД в израз на удовлетворението на дирекция "Международни проекти" към Министерство на вътрешните работи

Комисия за регулиране на съобщенията

В работата си проект "Развитие на информационните системи "Лицензиране и регистри" на Комисия за регулиране на съобщенията, ние работихме с екипа на "Глобъл Одит Сървисез" ООД

"Интенданатско обслужване" ЕАД

Екипът на "Глобъл Одит Сървисез" ООД, работи етично и организирано в рамките на заложените срокове

Световна банка

The World Bank has agreed to include the Global Audit Services Ltd. among the firms fully acceptable the audit World bank financed operations in Bulgaria

Община Бургас

От името на Община Бургас, препоръчваме услугите на специализирано одиторско предприятие "Глобъл Одит Сървисез" ООД

Народното събрание на Република България

Настоящата референция се дава във връзка с изпълнението на договор с предмет "Извършване на външен одит на проект, изпълняван от Народно събрание, в качеството му на бенефициент, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"

Агенция Митници

Настоящата референция се дава на "Глобъл Одит Сървисез" ООД в израз на удоволетворението на Агенция Митници от изпълнение на договор по ОП "Административен капацитет"
  1. 1
  2. 2