Новини

Новини

24.02.16

Обнародван нов Закон за обществените поръчки

Приетият от Народното събрание на 2 февруари 2016 г. нов Закон за обществените поръчки е обнародван в Държавен вестник, бр. 13 от 16.02.2016 г. и влиза в сила, считано от 15 април 2016 г.
24.11.15

Парламентът прие новия Закон за счетоводството

На извънредно пленарно заседание на 24.11.2015 г., Парламентът прие окончателно на второ четене новия Закон за счетоводството.
06.10.15

Обнародване в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.

Обнародвани са в ДВ, бр. 77 от 06.10.2015 г.: - служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 - служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл.45, ал.2, т.1,2 и 3 - сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
10.09.15

Договор с Министерство на труда и социалната политика

"Глобъл Одит Сървисез" ООД подписа анекс към договора с Министерство на труда и социалната политика на 10.09.2015 г.
13.07.15

Договор с Община Белене

"Глобъл Одит Сървисез" ООД сключи договор с Община Белене на 13.07.2015 г.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10