Новини

Новини

14.10.13

Договор с Министерски съвет

„Глобъл одит сървисез” ООД подписа договор с Министерски съвет
12.09.13

Договор с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

След успешното изпълнение на договора за извършване на независим финансов одит за отчетната 2012 г.
15.07.13

Сертификат за участие

Във връзка с успешната реализация на проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, "Глобъл Одит Сървисез" ООД получи Сертификат за участие в иновативно културно събитие, фестивал на изкуствата: "Арт Идея - Арт Алея", Пазарджик
15.06.13

Сертификат

На 15.06.2013 г. екипа на "Глобъл Одит Сървисез" ООД получи сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор"
07.06.13

Три хиляди българи са си намерили работа в чужбина чрез Агенцията по заетостта

Във връзка с изпълнение на договор с предмет: „Външна одитна заверка на балансов отчет за EURES дейността по специфично грантово споразумение VS/2012/0184 (SI2.625054) за периода 2012-2013 г.”
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10