Новини

Новини

29.06.12

Глобъл Одит Сървисез ООД подписа договор със Столична Община

Глобъл Одит Сървисез ООД подписа договор със Столична Община
30.04.12

Последно изменение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - ДВ брой 33 от 27.04.2012 г.

С последното изменение на ЗОП, в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2009/81/ЕО
06.01.12

Новите изменения в ЗОП, в сила от 26.02.2012г

Едно от най-съществените изменения е свързано с намаляване вида на процедурите и броя на режимите, чрез които се възлагат договорите за обществени поръчки в страната.
11.10.11

"Глобъл Oдит Сървисез" ООД получи сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2008

Стремейки се към непрекъснато подобрение на управленската си дейност, процеса на работа и увеличаване ползите от непрекъснатото си усъвършенстване "Глобъл Одит Сървисез" ООД внедри и сертифицира ISO 9001:2008
21.09.11

Изменения в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Специализираните счетоводни предприятия, счетоводителите на свободна практика и частните съдебни изпълнители следва да разработят и предоставят за утвърждаване от ДАНС вътрешните си правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10