Новини

Новини

14.06.10

"Глобъл Одит Сървисез" ООД откри нов офис

Уважаеми клиенти и партньори, От 14.06.2010 г. "Глобъл Одит Сървисез" ООД откри нов офис на ул. "Златен рог" № 12, офис № 1, етаж № 3, София 1407. Очакваме Ви!
15.12.09

Офелия Славкова участва в заключителна конференция по “Проект за реформа в администрацията по приходите”

На 12.11.2009 г. Офелия Славкова, Управляващ съдружник на „Глобъл Одит Сървисез” ООД, бе поканена да участва в заключителна конференция по “Проект за реформа в администрацията по приходите”, финансиран от Световната банка и изпълняван от НАП.
16.11.09

„Глобъл Одит Сървисез” ООД е част от Списъка с утвърдените от Световната банка одитори в страната

Специализирано одиторско предприятие „Глобъл Одит Сървисез” ООД е одобрено и включено в Списъка с утвърдените от Световната банка одитори в страната
05.06.09

На 20 май 2009 г.се проведе заседание на КС на НАП, в което взе участие „Глобъл Одит Сървисез” ООД, като член на КС на НАП.

Г-жа Офелия Славкова, управляващ съдружник на „Глобъл Одит Сървисез” ООД, член на Консултативния съвет на НАП изрази одобрение и подкрепа относно направените предложения, включително и за разширяването им. Относно укриването на обороти и предложението за свързване на касовите апарати с информационната система на НАП, тя изказа виждането си, че съществуват рискове за по-дребния бизнес, свързани с пробиването на информацията при трансфера на данни към НАП. Г-жа Славкова апелира за по-голям толеранс и по-облекчени проверки към коректните бизнесмени. Тя акцентира и върху сериозния проблем свързан с икономическата криза и ликвидните проблеми на бизнеса и предложи да се разработят схеми за разсрочване на данъчни задължения и създаване на гъвкави и благоприятни административни практики за стимулиране на бизнеса в България.
07.05.09

Участие в дискусионен форум на тема “Одитните комитети - проблеми и перспективи”,

На 28.04.2009 г. в „Гранд хотел София” беше проведен дискусионен форум на тема “Одитните комитети - проблеми и перспективи”, в който Офелия Боронсузова, регистриран одитор и управляващ съдружник на “Глобъл Одит Сървисез” ООД направи презентация на тема "Одитният комитет гарантира качество в управлението на финансовите рискове”.
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10